Wybierz swój język

 

W kwietniu 2022 roku na posiedzeniu Administracji Samorządu Wilna została zatwierdzona propozycja odbudowy Kapliczki z figurą Jezusa Śnipiskiego pod krzyżem. Samorządowcy zdecydowali o rozpisaniu konkursu na prace projektowe związane z przebudową ulicy Śnipiskiej oraz odbudową kapliczki, jako "historycznie ważnego obiektu, który stanie się jedną z atrakcji miasta Wilna".  

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Parafią św. Rafała Archanioła w Wilnie a Fundacją Litvanus, fundacja będzie patronowała odbudowie Kapliczki z figurą Jezusa Śnipiskiego pod krzyżem, w miarę możliwości, sfinansuje również prace związane z odbudową tego obiektu.

 

 

Paremti button PL

 

PayPal Donate Button 

 

 

O śnipiskiej kapliczce

Jezus Śnipiski to rzeźba niosącego krzyż Chrystusa, która znajdowała się w kapliczce przy Zielonym Moście. Kaplicę zbudowano w 1710 r., w roku klęski morowej, w miejscu, gdzie zbierali się pielgrzymi przed wyruszeniem na drogę krzyżową. Rzeźba stanęła prawdopodobnie około 1720 r. na pagórku, gdzie były pochowane ofiary dżumy 1709-1710 r. Postawili ją jezuici, by w ten sposób przypomnieć wilnianom również o ofiarności braci rochitów, którzy zostali w mieście, aby opiekować się chorymi i wszyscy zmarli na dżumę. Rzeźba Jezusa Śnipiskiego słynęła z cudów, dlatego jej kopie i wizerunki rozeszły się po całej Litwie. Była uwieczniona m. in. na litografiach i obrazkach Jana Kazimierza Wilczyńskiego, zdjęciach Józefa Czechowicza i Jana Bułhaka oraz na różnych medalikach.

Rzeźba zaginęła w 50. latach XX w. po zburzeniu kapliczki przez władze sowieckie. W 2017 roku dokonano niespodziewanego odkrycia w piwnicy kościoła św. Rafała Archanioła. Odnaleziona figura Zbawiciela była bardzo zniszczona, dlatego proboszcz Parafii św. Rafała Archanioła w Wilnie ks. Mirosław Grabowski zdecydował o oddaniu jej w ręce specjalistów z Muzeum Dziedzictwa Kościelnego w Wilnie, gdzie rzeźba została odrestaurowana.

 

Na 300 rocznicę ustanowienia Cudownej figury Pana Jezusa pod krzyżem na Śnipiszkach

 

 

 

 

   

 

Jezus Snipiszki Rafal small

 

 

Snipiskiu gatves rekonstrukcija vizualizacija

Nuotr. SĮ „Vilniaus planas“ Šnipiškių gatvės (pėsčiųjų zonos) rekonstravimo projektiniai pasiūlymai, (projekto vadovas S. Dagelis, architektas P. Jonys, 2012 m.)

 

 

Paremti button PL